Quản trị Website

Hãy chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn để phát triển website lên tầm cao mới. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi 0984 966 806

Khách hàng cũ hoặc thành viên BNI giảm thêm 10% tất cả các gói trong tất cả các tháng
Chi phí sử dụng dịch vụ 1 tháng (chưa gồm VAT)
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp
 • Cập nhật nội dung + tin tức (Bài viết chuẩn SEO)
 • Thiết kế banner, slider
 • Sao lưu dữ liệu trên website hàng tuần
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Cài Đặt Google Analytics
 • Cài Đặt google webmaster tools
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
 • Tích hợp chat trực tuyến
 • Tối ưu hóa thẻ title, meta description
 • Thiết lập trang lỗi 404
 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo
 • Tối ưu hóa link nội (INTERNAL LINKS)
 • Cải thiện tốc độ loa trang
 • Tôi ưu hóa thẻ Alt
 • Kiểm tra các link liên kết tới website
 • Kiểm tra tổng thể website (onpage seo)
 • Kiểm tra liên kết lỗi & Khắc phục
 • Trình bày bài viết khoa học, thống nhất

Webmaster #1

Gói tối giản

500.000đ/ tháng
 • 5 bài/tháng
 • 5 bài/tháng
 • 1 banner
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website
 • Gói Quản trị website

Webmaster #2

Gói cơ bản

1.200.000đ /Tháng
 • 15 bài/tháng
 • 10 bài/tháng
 • 3 banner

Webmaster #3

Gói chuyên nghiệp

3.500.000 /Tháng
 • 35 bài/tháng
 • 20 bài/tháng
 • 5 banner

Webmaster #4

Gói VIP

6.000.000đ /Tháng
 • 50 bài/tháng
 • 30 bài/tháng
 • 5 banner

Webmaster #1

Gói tối giản
500.000đ /Tháng
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp: 5 bài/tháng
 • Cập nhật nội dung + tin tức (Bài viết chuẩn SEO): 5 bài/tháng
 • Thiết kế banner, slider: 1 banner
 • Sao lưu dữ liệu trên website hàng tuần
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Cài Đặt Google Analytics
 • Cài Đặt google webmaster tools
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
 • Tích hợp chat trực tuyến

WebCare #2

Gói cơ bản
1.200.000đ /Tháng
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp: 15 bài/tháng
 • Cập nhật nội dung + tin tức (Bài viết chuẩn SEO): 10 bài/tháng
 • Thiết kế banner, slider: 1 banner
 • Sao lưu dữ liệu trên website hàng tuần
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Cài Đặt Google Analytics
 • Cài Đặt google webmaster tools
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
 • Tích hợp chat trực tuyến
 • Tối ưu hóa thẻ title, meta description

WebCare #3

Gói chuyên nghiệp
3.500.000đ /Tháng
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp: 35 bài/tháng
 • Cập nhật nội dung + tin tức (Bài viết chuẩn SEO): 20 bài/tháng
 • Thiết kế banner, slider: 5 banner
 • Sao lưu dữ liệu trên website hàng tuần
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Cài Đặt Google Analytics
 • Cài Đặt google webmaster tools
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
 • Tích hợp chat trực tuyến
 • Tối ưu hóa thẻ title, meta description
 • Thiết lập trang lỗi 404
 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo
 • Tối ưu hóa link nội (INTERNAL LINKS)
 • Cải thiện tốc độ loa trang
 • Tôi ưu hóa thẻ Alt
 • Kiểm tra các link liên kết tới website
 • Kiểm tra tổng thể website (onpage seo)
 • Kiểm tra liên kết lỗi & Khắc phục
 • Trình bày bài viết khoa học, thống nhất

WebCare #4

Gói VIP
6.000.000đ /Tháng
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp: 50 bài/tháng
 • Cập nhật nội dung + tin tức (Bài viết chuẩn SEO): 30 bài/tháng
 • Thiết kế banner, slider: 5 banner
 • Sao lưu dữ liệu trên website hàng tuần
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Cài Đặt Google Analytics
 • Cài Đặt google webmaster tools
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
 • Tích hợp chat trực tuyến
 • Tối ưu hóa thẻ title, meta description
 • Thiết lập trang lỗi 404
 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo
 • Tối ưu hóa link nội (INTERNAL LINKS)
 • Cải thiện tốc độ loa trang
 • Tôi ưu hóa thẻ Alt
 • Kiểm tra các link liên kết tới website
 • Kiểm tra tổng thể website (onpage seo)
 • Kiểm tra liên kết lỗi & Khắc phục
 • Trình bày bài viết khoa học, thống nhất

Đăng ký dịch vụ

scroll top